העמותה לויפאסנה


העמותה לויפאסנה בישראל
היא עמותה ללא מטרות רווח, המנוהלת על־ידי מתנדבים שמתרגלים מדיטציית ויפאסנה בשיטתו של ס. נ. גואנקה.

פעילות העמותה
העמותה לוויפאסנה אחראית לניהול השוטף של המרכז למדיטציית ויפאסנה בישראל, דהאמה פאמודה. כל חברי העמותה, שמתמנים לתפקיד זה מדי שנה, הם תלמידי ויפאסנה ותיקים. חברי העמותה נפגשים אחת לחודש כדי לדון בנושאים שונים הקשורים לניהול הקורסים ולתחזוקת מרכז המדיטציה ופיתוחו. העמותה מלווה את הקורסים ואת הניהול השוטף של מרכז המדיטציה בעזרת כמה ועדות, שכל אחת מהן אחראית לתחום ספציפי אחר, כגון מטבח, הרשמה, תחזוקת המרכז, גינון וכספים. תלמידים ותיקים שאינם בהכרח חברי עמותה מוזמנים להצטרף לוועדות השונות ולעזור בפעילויות השונות שלהן. 
מטרות העמותה

מטרות העמותה לוויפאסנה בישראל, כפי שנכתב בתעודה לרישום העמותה אצל רשם העמותות במשרד המשפטים מתאריך 18 באפריל, 1993: 

  1. לתמוך בלימוד ובביצוע של טכניקת הוויפאסנה בשיטתו של ס.נ גואנקה. טכניקה זו נגישה לכולם. היא מקדמת ניהול אורח חיים מוסרי בתחום האישי והחברתי, וגורמת להגברת הריכוז וההתפתחות ההרמונית של האדם. 
  2. העמותה משרתת את הכול ללא הבדל מין, גיל, גזע, דת, השקפה פוליטית או פילוסופית – בכך שהיא יוצרת את האפשרות ללמוד ולבצע טכניקה זו. 
  3. לרכוש או לשכור מבנה או מבנים ו/או ספרות מקצועית ו/או מיטלטלין שיהיו דרושים לביצוע מטרות העמותה. 
  4. לקבל מאנשים שסיימו קורס לוויפאסנה תרומות שישמשו אך ורק למימון הקורסים הנ"ל.
דילוג לתוכן