קורסים לתלמידים ותיקים

תלמידים ותיקים מוזמנים להירשם למגוון קורסים, כפי שמפורט להלן.

תלמידים ותיקים הם אלו שהשלימו לפחות קורס ויפאסנה אחד בן עשרה ימים כפי שמלמד ס.נ. גואנקה, במסורתו של סאיאג'י או בה קין.

 

קורס בן עשרה ימים

אלו הם הקורסים הנפוצים ביותר אשר זמינים לתלמידים ותיקים. מומלץ לתלמידים ותיקים להשתתף מדי שנה לפחות בקורס אחד בן עשרה ימים כדי לבסס את תרגול המדיטציה שלהם. הקורסים בני עשרה ימים מיועדים לתלמידים ותיקים ולתלמידים חדשים כאחד. לוח הקורסים.

קורס בן שלושה ימים

קורסים קצרים בני שלושה ימים מתקיימים בדהאמה פאמודה מספר פעמים בשנה, ומיועדים אך ורק לתלמידים ותיקים שהשלימו לפחות קורס אחד בן עשרה ימים כפי שמלמד ס.נ. גואנקה. קורס בן שלושה ימים מתחיל בערב היום הראשון (יום 0) ומסתיים בערב יום 3 או בבוקר יום 4. לפני מילוי טופס הרשמה יש לקרוא את תקנון המשמעת.

שירות בקורסים

תלמידים ותיקים מוזמנים גם להתנדב לשירות בקורסים. השירות בקורס בן עשרה ימים מספק הזדמנות מיוחדת במינה, כיוון שהוא אמצעי חיוני להעמקת התרגול שלכם ובד בבד מסייע לאחרים ללמוד דהאמה. אם אינכם יכולים להתפנות ולהתנדב למשך עשרה ימים רצופים, אתם מוזמנים להתנדב לחלק מהקורס, למשך ארבעה ימים או יותר. המתנדבים בקורס עוזרים לתלמידים במגוון דרכים. למשל, הם עוסקים בהכנת הארוחות והגשתן, בניקיון המטבח וחדרי האוכל ובעבודות תחזוקה שוטפות. ההנחיות לביצוע העבודות השונות במרכז המדיטציה הן פשוטות וקלות לביצוע, והן אינן מצריכות שום ניסיון קודם.

המתנדבים לשירות בקורס מודטים בכל יום לפחות שלוש שעות, לרוב במסגרת ישיבות המדיטציה הקבוצתיות, ובדרך כלל גם מאזינים לשיחת הדהאמה בערב. כמו כן, הם נפגשים עם המורים לפי הצורך. לוח הזמנים של המתנדבים כולל גם הפסקות וזמני מנוחה.

תקופות עבודה בדהאמה פאמודה

בכל שנה מתקיימות כמה תקופות עבודה בדהאמה פאמודה, ובמהלכן מתבצעות עבודות ניקיון, תחזוקה שיפוץ וגינון. המתנדבים מבצעים יחד משימות שונות בהתאם לצורכי המרכז, לכישוריהם האישיים ולתחומי העניין שלהם. מדי יום המתנדבים מתרגלים מדיטציה בשלוש הישיבות הקבוצתיות, ונוסף לכך מקבלים הזדמנות להיפגש עם המורים, להאזין לשיחות דהאמה ולצפות בסרטי דהאמה. תלמידים ותיקים מוזמנים להתנדב למשך כל תקופת העבודה או רק לחלק ממנה. להרשמה לתקופת עבודה, אנא שלחו טופס בקשה לשירות.

קורס סָאטיפַּטְהָאנָה סוּטָא

תקנון המשמעת ולוח הזמנים של קורסי סאטיפטהאנה סוטא זהים לאלה של קורסים בני עשרה ימים. אף שבמהלך קורס סאטיפטהאנה התלמידים מתרגלים את אותה טכניקה הנלמדת בקורס בן עשרה ימים, יש כמה הבדלים בין הקורסים הללו. ראשית, שיחות הדהאמה בקורס סאטיפטהאנה שונות מאלו הניתנות בקורס בן עשרה ימים, שכן בקורס זה גואנקה קורא ומבאר את הסאטיפטהאנה סוטא, "הדרשה המורחבת על ביסוס המודעות", שבה הסביר הבודהא בהרחבה ובמילותיו שלו את תרגול הוויפאסנה. שנית, קורסי סאטיפטהאנה מיועדים אך ורק לתלמידים ותיקים אשר:

 • השלימו לפחות שלושה קורסים בני עשרה ימים.
 • לא תרגלו טכניקת מדיטציה אחרת מאז הקורס האחרון בן עשרה ימים שבו השתתפו.
 • מתרגלים ויפאסנה כפי שמלמד ס.נ. גואנקה במשך לפחות שנה.
 • משתדלים לשמור על חמשת כללי הסילה בחיי היום־יום.

אם אתם עומדים בכל התנאים הללו, אתם מוזמנים לקרוא בעיון את תקנון המשמעת ולאחר מכן למלא טופס ההרשמה לקורס, מתוך רשימת הקורסים.

קורסים ארוכים וקורסים מיוחדים

קורסים מיוחדים בני עשרה ימים וקורסים בני עשרים יום או יותר מספקים הזדמנות לתלמידים ותיקים להעמיק עוד יותר את תרגול המדיטציה שלהם. כדי להפיק את מלוא התועלת מהקורסים הללו, על המשתתפים להיות בעלי ניסיון מספק בתרגול ויפאסנה, ונוסף לכך עליהם לתת אמון מלא בטכניקה ולהיות מחויבים לתרגל אך ורק לפי הנחיותיהם של ס.נ. גואנקה והמורים שהסמיך.

קורסים אלה מיועדים לתלמידים ותיקים שכבר אינם מתלבטים לגבי הדרך המתאימה להם וזהות המורה שלהם. אלו שעדיין מתלבטים, שעדיין אינם מוכנים להתחייב לתרגול בדרך זו, שעדיין מתנסים בתרגול של טכניקות אחרות או שטרם צברו ניסיון מספק בתרגול ויפאסנה, מוזמנים להצטרף לקורס רגיל בן עשרה ימים, המספק גם הוא הזדמנות לתרגול רציני ומועיל מאוד.

בעבר קרו מקרים שבהם תלמידים ותיקים, מתוך התלהבות מוגזמת, ניסו להצטרף לקורסים שלא התאימו להם והתקשו להשלים את הקורס. כמו כן, קרה שתלמידים אשר התמודדו עם קשיים שונים הסתירו אותם בכוונה, מתוך חשש שבקשתם להשתתף בקורס תידחה, וכתוצאה מכך הקשיים שלהם החריפו והם לא הפיקו תועלת מהקורס. לכן, כשאתם ממלאים טופס בקשה לקורס, היו גלויים לגמרי, ולפני שאתם נרשמים לקורס שאלו את עצמכם בכנות אם אתם אכן מוכנים לתקופה ארוכה של תרגול מדיטציה רציני ומעמיק. לכל סוג קורס המיועד לתלמידים ותיקים יש תנאי קבלה משלו, כפי שמפורט בטופס הבקשה. אנא קראו את התנאים הללו בעיון לפני שאתם נרשמים לקורס.

 

קורס מיוחד בן עשרה ימים וקורס בן עשרים יום מיועדים אך ורק לתלמידים ותיקים המחויבים לטכניקה זו ואשר:

 • השלימו לפחות חמישה קורסים בני עשרה ימים ולפחות קורס סאטיפטהאנה אחד כפי שמלמד ס.נ. גואנקה.
 • שירתו לפחות בקורס אחד מלא בן עשרה ימים.
 • מתרגלים טכניקה זו במשך שנתיים לפחות, בלי לתרגל שום טכניקת מדיטציה אחרת.
 • מתרגלים שעתיים ביום במשך שנתיים לפחות.
 • נמנעים מהרג, מהתנהגות מינית לא נאותה ומשימוש בחומרים משכרים, וכן מקיימים את יתר כללי הסילה כמיטב יכולתם במשך שנה לפחות.

 

אלו הם תנאי הסף להגשת בקשה להשתתף בקורס בן עשרים יום, אולם הם אינם מבטיחים קבלה. השלמת קורס בן עשרים יום היא תנאי קבלה לקורס בן שלושים יום. השלמת שני קורסים בני שלושים יום היא תנאי קבלה לקורס בן 45 יום. נוסף לכך, טופס ההרשמה לקורס מיוחד בן עשרה ימים ולכל הקורסים הארוכים יותר צריך לכלול המלצה ממורה שמכיר אתכם היטב. ההחלטה הסופית על קבלה לקורס נתונה בידי המורים המנחים אותו.

 

במרכז המדיטציה דהאמה פאמודה מתקיים מדי שנה קורס בן עשרים יום. אפשר להירשם אליו דרך לוח הקורסים. מרכזים רבים ברחבי העולם מציעים קורסים ארוכים וקורסים מיוחדים אחרים, והרישום אליהם מתבצע דרך לוח הקורסים של כל מרכז. דהאמה פדהאנה, המרכז האירופי לקורסים ארוכים, הוא מרכז הוויפאסנה הקרוב ביותר לישראל אשר מציע לאורך כל השנה קורסים לתלמידים ותיקים.

 

שירות בקורסים מיוחדים ובקורסים ארוכים

כדי להתנדב לשירות בקורסים מיוחדים או בקורסים ארוכים, יש להגיש טופס בקשה לקורס ארוך. כדאי לשלוח את הבקשה מבעוד מועד כיוון שהטיפול בטפסים אלו עשוי לארוך זמן מה.

שירות בקורס ארוך מיועד לתלמידים ותיקים המחויבים לטכניקת מדיטציה זו ואשר:

 • השלימו לפחות שלושה קורסים בני עשרה ימים כפי שמלמד ס.נ. גואנקה (אחד מהם בשנה האחרונה).
 • שירתו לפחות בקורס מלא אחד בן עשרה ימים.
 • מתרגלים שעתיים ביום.
 • מקיימים את חמשת כללי הסילה.
 • קיבלו המלצה ממורה שמכיר אותם היטב.

 

 

דילוג לתוכן