מבוא לטכניקה ותקנון המשמעת לקורס

ויפאסנה היא אחת מטכניקות המדיטציה העתיקות ביותר שמקורן בהודו. לאחר שנשכחה ואבדה למשך תקופה ארוכה, נתגלתה מחדש על ידי גוטמא הבודהא, לפני יותר מ-2500 שנה. ויפאסנה פירושה: ‘לראות את הדברים כפי שהם באמת’ – זהו תהליך של טיהור עצמי, המתבצע על ידי התבוננות פנימית. המודט יפתח בהתבוננות בנשימה הטבעית, כדי להביא לריכוז התודעה. בעזרת המודעות שהתחדדה, הוא יתקדם להתבוננות בטבע המשתנה של הגוף והנפש, ויחווה את האמיתות האוניברסליות של ארעיות, סבל, וההוויה העצמית נטולת ה’אני’. חווית האמת הזו מתוך התנסות אישית ישירה, היא עצמה תהליך הטיהור. הדרך (הדהאמה) כולה, מהווה מרפא אוניברסלי לבעיות אוניברסליות, ואין לה כל קשר לאירגונים דתיים או כתות למיניהן. מכיוון שכך, יכול כל אדם לתרגל אותה בחופשיות, בכל מקום ובכל שעה, ללא התנגשות עם גזע, לאום או דת, והיא מועילה במידה שווה ליחיד ולרבים.

ויפאסנה אינה:

– טקס או פולחן המבוסס על אמונה עיוורת.
– בידור אינטלקטואלי או פילוסופי.
– מנוחת הבראה, חופשה, או הזדמנות למפגש חברתי.
– בריחה מהקשיים והתלאות של חיי היומיום.

ויפאסנה הינה:

– טכניקה שתשרש סבל.
– דרך חיים המאפשרת לאדם לתרום לחברה באופן חיובי.
– שיטה לטיהור נפשי המאפשרת לאדם להתמודד עם המתחים ובעיות החיים באופן שליו ומאוזן.

מדיטציית ויפאסנה מכוונת להשגת המטרות הרוחניות הגבוהות ביותר – שחרור מוחלט והארה מלאה. מטרתה אינה ריפוי מחלות גופניות, אולם רבות מהמחלות הפסיכוסומטיות נעלמות כתוצאת לוואי בתהליך הזיכוך הנפשי. למעשה, ויפאסנה מבערת ומסירה את שלושת הגורמים לסבל: השתוקקות, דחייה ובורות. בעזרת תירגול רציף, המדיטציה משחררת את המתחים שהתפתחו בחיי היומיום, ואת המשקעים שנוצרו כתוצאה מהרגלים ישנים של תגובות לא מאוזנות למצבים נעימים או בלתי נעימים. על אף שויפאסנה פותחה כטכניקה על ידי הבודהא, השימוש בה אינו נחלת הבודהיסטים בלבד. אין בה בשום אופן ענין של המרת דת. הטכניקה פועלת על הבסיס הפשוט שלכל בני האדם אותן בעיות, ושלטכניקה אשר תוכל לשרש בעיות אלו, יהיה שימוש אוניברסלי. אנשים מקהילות דתיות רבות חוו את התועלת המופקת ממדיטציית ויפאסנה, ולא מצאו כל התנגשות בינה לבין עיסוקיהם או אמונתם.

ויפאסנה ומשמעת עצמית

תהליך הטיהור העצמי בהחלט אינו קל – אדם צריך לעמול בו קשה. המאמץ האישי הוא שמביא את התלמידים להבנת הדברים: איש אינו יכול לעשות את העבודה במקומם. לכן, המדיטציה תתאים אך ורק לאלו המוכנים לעבוד ברצינות ולהקפיד על כללי המשמעת, הקיימים למעשה לתועלתם ולהגנתם. תקנות וכללים אלו הם חלק בלתי נפרד מתירגול המדיטציה. עשרה ימים הם, ללא ספק, תקופה קצרה מאד כדי לחדור לשכבות העמוקות ביותר של תת ההכרה, וללמוד כיצד לעקור את המשקעים שהצטברו בה. תירגול רצוף בתנאי בידוד הוא סוד ההצלחה של טכניקה זו. כל הכללים והתקנות נוסחו תוך שמירה על נקודת ראות מעשית זו. הם לא עוצבו לתועלת המורה או אנשי הנהלת הקורס, ואינם ביטויים של מסורת אדוקה, או אמונה עיוורת באירגון דתי כלשהו. נהפוך הוא, כללים אלו מבוססים על ניסיון מעשי ישיר של אלפי מודטים שנרכש במהלך שנים, והם מדעיים והגיוניים. שמירה על הכללים מסייעת ליצירת אווירה חיונית מאוד למדיטציה, ושבירתם תעכיר אותה.

התלמידים יהיו חייבים להיות נוכחים במשך תקופת הקורס כולה. יש לקרוא ולשקול בכובד ראש את כל הכללים והתקנות. רק אלו המרגישים שיוכלו למלא בכנות ובדקדקנות את כללי המשמעת יכולים להגיש בקשה להתקבל. אלו שאינם מוכנים למאמץ בלב שלם יבזבזו את זמנם, וגרוע מכך – יפריעו לאלו השואפים לעבוד ברצינות. על התלמיד המועמד להבין שיהיה זה מזיק ולא נעים לעזוב בלי לסיים את הקורס, במקרה שימצא שהמשמעת קשה לו מדי. כמו כן, יהיה זה מצער אם למרות אזהרות חוזרות ונשנות ימשיך לא לשמור על הכללים, ויתבקש לעזוב.

אנשים עם בעיות נפשיות

אנשים עם בעיות נפשיות קשות מגיעים לעיתים לקורסי ויפאסנה מלאי ציפיות לא מציאותיות, שהטכניקה תקל או תרפא את בעיותיהם. חוסר יציבות פנימי והיסטוריה מגוונת של טיפולים עלולים להקשות עליהם להפיק תועלת מן הקורס, או אף לסיים אותו. בהיותנו ארגון התנדבותי ולא מקצועי, אין ביכולתנו או באפשרותנו להעניק טיפול מתאים לאנשים בעלי רקע כזה. על אף שויפאסנה מביאה תועלת רבה לרוב האנשים, היא אינה תחליף לטיפול רפואי או פסיכיאטרי ואין אנו ממליצים עליה לאנשים עם בעיות נפשיות קשות.

תקנון המשמעת

בסיס התירגול הוא סילה – התנהגות מוסרית. סילה מספקת בסיס להתפתחות של סמאדהי – ריכוז התודעה; טיהור התודעה מושג על ידי פאניה – חוכמת ההבחנה הפנימית.

כללי המוסר:

כל הנוכחים בקורס חייבים ליטול על עצמם לקיים בקפדנות את חמשת הכללים הבאים למשך כל תקופת הקורס:

 1. להימנע מהרג כל יצור חי.
 2. להימנע מלגנוב.
 3. להימנע מכל פעילות מינית.
 4. להימנע מדיבור שקר.
 5. להימנע מחומרים משכרים למיניהם.

קיימים שלושה כללים נוספים שתלמידים ותיקים (אלו שהשתתפו בעבר בקורס עם ס.נ. גואנקה או אחד מהמורים שהוסמכו על ידו) אמורים לקיימם:

 1. להימנע מאכילה אחרי 12:00 בצהריים.
 2. להימנע מהתקשטות ומהנאות החושים.
 3. להימנע משימוש במיטות פאר.

לשם שמירת הכלל השישי, תלמידים ותיקים ישתו תה צמחים או משקה פירות בהפסקת אחה”צ בשעה 17:00, ואילו התלמידים החדשים יתכבדו בפירות, תה וחלב. המורה יכול לפטור תלמיד ותיק מקיום הכלל השישי בהתחשב בסיבות רפואיות. הכלל השביעי והשמיני יקויימו על ידי כולם.

קבלת המורה והטכניקה

על כל התלמידים להביע את נכונותם להישמע באופן מלא להוראות המורה ולהנחיותיו במשך תקופת הקורס, לקיים את כללי המשמעת ולמדוט בדיוק כפי שהמורה יבקש, בלי להתעלם ולו אף מחלק מההנחיות, ובלי להוסיף להן דבר. קבלת המורה אינה אמורה לבוא מתוך צייתנות עיוורת, אלא מתוך הבנה בהירה. התלמיד יוכל לעבוד בחריצות וביסודיות רק מתוך גישה מלאת אמון. ביטחון כזה במורה ובטכניקה הוא תנאי הכרחי להצלחת המדיטציה.

טכניקות אחרות, טכסים, פולחנים וכל תרגול מדיטציה אחר

במשך תקופת הקורס יש להימנע לחלוטין מכל סוג של תפילה או טקס דתי: שינון מנטרות, הדלקת נרות או קטורת, ספירת חרוזי תפילה, הנחת תפילין, קידוש והבדלה, שירה וריקודים, צום מוחלט וכדומה. כמו כן, יש להימנע מכל תרגול הוליסטי או רוחני ומתרגול של שיטות מדיטציה אחרות. אין הכוונה לבקר או לגנות טקסים, תפילות או תרגולים כלשהם, אלא לאפשר מתן הזדמנות הוגנת לטכניקת הוויפאסנה בצורתה הטהורה. לתשומת לבכם, על כל התלמידים להיות נוכחים בהקרנה של שיחת הערב בכל ימי הקורס, לרבות שישי בערב (ערב שבת).

חשוב מאד שלא לערבב טכניקות מדיטציה אחרות עם ויפאסנה, דבר שיפריע להתקדמות התלמיד ועלול אף להיות מסוכן. למרות אזהרות חוזרות ונשנות של המורה, היו מיקרים בעבר בהם תלמידים עירבבו במכוון ויפאסנה עם תירגולים אחרים והזיקו לעצמם. התלמידים מוזמנים לפנות למורה בנוגע לכל ספק או בלבול, אם יתעוררו כאלה.

ראיונות עם המורה

שאלות הנוגעות למדיטציה יש להפנות למורה בלבד. הזמן שבין 12:00 ל-1:00 בצהריים מיועד לצורך ראיונות אישיים עם המורה. ניתן לשאול שאלות גם בפומבי, בין 9:00 ל-9:30 בערב, באולם המדיטציה.

הזמן המוקדש לשאלות מיועד אך ורק לצורך הבהרת בעיות מעשיות הכרוכות בטכניקה. אין לראות בזמן זה הזדמנות לשיחות פילוסופיות או לוויכוחים אינטלקטואלים. את טבעה הייחודי של מדיטציית ויפאסנה ניתן להעריך רק ע”י יישומה, ולכן על התלמידים להתרכז אך ורק במשימה זו במהלך הקורס.

שתיקה נאצלת

על כל התלמידים לשמור על ‘שתיקה נאצלת’ מתחילת הקורס ועד לבוקרו של היום העשירי. ‘שתיקה נאצלת’ פירושה דממה של גוף, דיבור ותודעה. כל צורת תקשורת עם תלמידים אחרים, לרבות מחוות גופניות, סימני ידיים, העברת פתקים וכדומה, אינה מותרת. עם זאת, התלמידים יכולים לדבר עם המורה במקרה הצורך, ולפנות למנהלי הקורס בכל בעיה הקשורה לאוכל, למגורים, לבריאות וכו’. אולם יש להגביל למינימום ההכרחי אפילו פניות אלה. על התלמידים לפתח בקרבם את התחושה שהם עובדים לבד.

הפרדה בין גברים לנשים

יש לשמור על הפרדה מוחלטת בין נשים לגברים. על בני זוג, נשואים או שאינם נשואים, להימנע מכל תקשורת זה עם זה במשך כל הקורס. כלל זה חל גם על ידידים ועל תלמידים בני אותה משפחה.

מגע גופני

תרגול המדיטציה מתאפיין בהתבוננות פנימית, ולכן חשוב שהתלמידים יימנעו במהלך הקורס מכל מגע גופני עם אחרים – בני אותו המין או בני המין האחר.

יוגה ותרגילי התעמלות

אף על פי שיוגה ותרגילי התעמלות אחרים אינם סותרים את תרגול הוויפאסנה, יש להפסיקם בתקופת הקורס מפאת היעדר מקומות מבודדים לצורך זה. גם ריצה קלה אינה מותרת. התלמידים יכולים להתעמל בזמן ההפסקות על ידי הליכה באזורים המיועדים לכך.

קמיעות, מחרוזות תפילה, תשמישי קדושה, אבני קריסטל וכו’

נא לא להביא לקורס אף אחד מהפריטים הנ”ל. במקרה שהם הובאו בהיסח הדעת, יש להפקיד אותם בידי ההנהלה למשך הקורס.

תרופות וסמים

אין להביא לאתר הקורס סמים, משקאות אלכוהוליים או כל חומר משכר אחר. כלל זה תקף גם לגבי משככי כאבים, גלולות שינה וכל תרופת הרגעה אחרת. על אלו הנוטלים תרופות על פי מרשם רופא ליידע את המורה.

טבק

למען בריאותם ונוחותם של כל התלמידים, עישון, לעיסה או הרחה של טבק אינם מותרים במשך הקורס.

מזון

אין באפשרותנו לרצות את טעמם ואת העדפותיהם האישיות של כל התלמידים. לכן אנו מבקשים שהתלמידים יסתפקו בתפריט הצמחוני המוגש להם. הנהלת הקורס עושה כל מאמץ לספק תפריט בריא, מלא ומאוזן, המתאים לתרגול מדיטציה. אין לצום במהלך הקורס. תלמידים הזקוקים לתזונה מיוחדת עקב בעיה רפואית, מתבקשים לציין זאת בטופס הבקשה ולהודיע על כך להנהלה בזמן ההרשמה.

לבוש

על הלבוש להיות פשוט, צנוע ונוח. אין ללבוש בגדים שקופים, חושפניים, צמודים או בולטים (כגון מכנסיים קצרים, חצאיות מיני, חולצות בטן או גופיות). אמבטיות שמש ועירום חלקי אינם מותרים. התנהלות צנועה במהלך הקורס כולו חשובה כדי לצמצם הפרעות והסחות דעת לתלמידים אחרים.

כביסה ורחצה

אין מכונות כביסה באזור המגורים, אולם אפשר לכבס באופן ידני. התלמידים מתבקשים להביא עמם מספיק בגדים לכל הקורס. אפשר להתרחץ ולכבס בזמן ההפסקות בלבד ולא במהלך שעות המדיטציה.

קשר עם החוץ

על התלמידים להישאר בתחומי אתר הקורס במשך כל הקורס. הם יכולים לעזוב רק באישור מיוחד מהמורה. אין אפשרות ליצור כל קשר עם החוץ לפני סיום הקורס, לרבות באמצעות מכתבים, שיחות טלפון או קבלת מבקרים. יש להפקיד בידי ההנהלה עד לסיום הקורס טלפונים ניידים, איתוריות או כל אמצעי תקשורת אחר. במקרה חירום, חבר או קרוב יכול ליצור קשר עם הנהלת הקורס.

מוסיקה, קריאה וכתיבה

נגינה, הפעלת רדיו וכו’ אינן מותרות במהלך הקורס. אין להביא מכשירי כתיבה או חומרי קריאה לאתר הקורס. התלמידים מתבקשים שלא להפריע לעצמם על ידי רישום הערות. מטרת ההימנעות מקריאה ומכתיבה היא לאפשר להתמקד בטבע המעשי המובהק של המדיטציה הזו.

רשמקולים ומצלמות

אין להשתמש בהם אלא באישור מיוחד מהמורה.

מימון הקורס

לפי המסורת של ויפאסנה טהורה, הקורסים מתקיימים על בסיס תרומות בלבד. תרומות מתקבלות אך ורק מתלמידים ותיקים, כלומר, אלה שהשלימו לפחות קורס אחד בהנחייתו של ס.נ. גואנקה או אחד מעוזריו המוסמכים. אדם המשתתף לראשונה בקורס יכול לתת תרומה בסיום הקורס או בכל זמן אחריו. בדרך זו, הכסף למימון הקורסים מתקבל רק מאלה שחוו בעצמם את התועלת המופקת מהתרגול. מי שמבקש לחלוק עם אחרים את התועלת שהפיק, יכול לתרום בהתאם לרצונו וליכולתו. תרומות אלה הן אמצעי המימון היחיד של קורסים במסורת זו בכל רחבי העולם. אין כל ארגון או אדם פרטי המממנים את הקורסים. כמו כן, המורה והמארגנים אינם מקבלים כל תשלום תמורת שירותם. בדרך זו, הפצת הוויפאסנה מתקיימת מתוך כוונה טהורה וללא שמץ של מסחריות. בין אם התרומה גדולה או קטנה, עליה להינתן מתוך כוונה טובה ורצון לעזור לאחרים: “הקורס שהשתתפתי בו מומן בזכות נדיבותם של תלמידים ותיקים. עכשיו אני רוצה לעזור במימון של קורס עתידי, כדי שגם אחרים יוכלו להפיק תועלת מהטכניקה הזו”.

סיכום

לשם הבהרת רוח הכללים הללו, ניתן לסכמם כך: על התלמידים להקפיד שפעולותיהם לא יפריעו לאף אחד מהמשתתפים, ולהתעלם מכל הפרעה הנגרמת על ידי אחרים. ייתכן שתלמיד מסוים ייתקל בקושי להבין את הסיבות המעשיות לאחד מן הכללים או לכמה מהם; במקרה כזה, במקום לפתח שליליות וספקות, עליו לבקש מיד הבהרה מהמורה. רק באמצעות גישה של משמעת והשקעת מרב המאמצים ניתן להבין את התרגול ולהפיק ממנו תועלת.

עליך לתרגל כאילו את/ה נמצא/ת לבדך בקורס, תוך התעלמות מכל הפרעה או חוסר נוחות שתיתקל/י בהם, כשכל תשומת לבך מופנית פנימה. לסיום, על התלמידים להבין שהתקדמותם בוויפאסנה תלויה באופן בלעדי בסגולותיהם ובהתפתחותם האישית, ובחמישה גורמים נוספים: מאמץ כן, אמון, כנות, בריאות ותבונה. מי ייתן שהמידע הזה יעזור לך להפיק תועלת מרבית מקורס המדיטציה שלך. אנו מאושרים שניתנה בידינו ההזדמנות לשרת ומאחלים לך שלווה והרמוניה בהתנסותך בוויפאסנה.

לוח זמנים

לוח הזמנים שלהלן נקבע לצורך שמירה על רצף התרגול. אנו מייעצים לתלמידים לתרגל על פיו בצורה קפדנית ככל האפשר, כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

04:00 פעמון השכמה
06:30 – 04:30 מדיטציה באולם או בחדר המגורים
08:00 – 06:30 ארוחת בוקר והפסקה
09:00 – 08:00 מדיטציה קבוצתית באולם
11:00 – 09:00 מדיטציה באולם או בחדר המגורים, בהתאם להנחיות המורה
12:00 – 11:00 ארוחת צהריים
13:00 – 12:00 מנוחה
14:30 – 13:00 מדיטציה באולם או בחדר המגורים
15:30 – 14:30 מדיטציה קבוצתית באולם
17:00 – 15:30 מדיטציה באולם או בחדר המגורים, בהתאם להנחיות המורה
18:00 – 17:00 הפסקת תה
19:00 – 18:00 מדיטציה קבוצתית באולם
20:15 – 19:00 שיחת המורה באולם
21:00 – 20:15 מדיטציה קבוצתית באולם
21:30 – 21:00 זמן לשאלות באולם
21:30 פרישה לחדרים – כיבוי אורות

 

 

 • לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל: המרכז לויפאסנה בישראל
  דוא"ל [email protected]
  ת.ד. 114   דגניה ב'  ד.נ. עמק הירדן  1513000
  העמותה לויפאסנה בישראל ע"ר

  במקרה של תקלה באתר, אנא שלח/י הודעה על כך לכתובת [email protected]
 • מרכז המדיטציה חזר להפעיל קורסי מדיטציה במתכונת מצומצמת – הודעה מעודכנת

  כרגע הכניסה למרכז מותנית בבדיקת קורונה. מי שעומדים בהגדרת התו הירוק על פי משרד הבריאות לא נדרשים לבדיקה.