ס.נ גואנקה על השם דהאמה פאמודה

 

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • S.N Goenka about the meaning of Pamoda