ראש מערכת השקייה

0₪ of 3,500₪ raised

ראש מערכת השקיה (מחשב, פילטר, ווסת לחץ, משחרר אוויר) לטובת השקיה תקינה של צמחיית ההיקף ולשתילות עתידיות: חנייה, אזור הכניסה לפאמודה.

ניתן לבחור את סכום התרומה *

Select Payment Method
Log in to Your Account

Donation Total: 250₪