סיום סלילת שבילים

0₪ of 50,000₪ raised

סלילת שבילים לנוחיות התלמידים, במקומות שכרגע ישנו מצע חצץ בלבד

ניתן לבחור את סכום התרומה *

Select Payment Method
Log in to Your Account

Donation Total: 250₪