מקרר

0₪ of 9,000₪ raised

מקרר תעשייתי לצורך החלפה של מקרר קיים

ניתן לבחור את סכום התרומה *

Select Payment Method
Log in to Your Account

Donation Total: 250₪