מקרן גיבוי

0₪ of 2,500₪ raised

מקרן גיבוי לאולם הראשי למקרה של כשל באחד המקרנים האחרים

ניתן לבחור את סכום התרומה *

בחירת שיטת תשלום
פרטים אישיים

סה"כ תרומה: 350₪