חיפוי מגורי מורים

0₪ of 16,000₪ raised

לצורך הגנה משמש ומגשם, כולל עמודי בסיס מבטון

ניתן לבחור את סכום התרומה *

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 350₪