ארבעה רמקולים לאולם

0₪ of 6,200₪ raised

ארבעה רמקולים נוספים לאולם, לפיזור יעיל יותר של השמע

ניתן לבחור את סכום התרומה *

Select Payment Method
Log in to Your Account

Donation Total: 350₪