רמקול נוסף לאולם

0₪ of 1,200₪ raised

רמקול נוסף לאולם, לפיזור יעיל יותר של השמע

ניתן לבחור את סכום התרומה *

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 350₪